Crew

Då va tida inne for å søka etter crew til IPX2023!

Me riggar opp til IPX på under 12 timar, noko som me er særs stolte av. Difor set me stor pris på alle som ynskjer å dele denna fantastiske opplevinga saman med oss, og skape eit kjempearrangement for ungdom og for vaksne som ikkje vil bli vaksne enda.

Så er du fylt 16 år, arbeidsvillig, har «stå på»-mot og tid i haustferien, så ynskjer me ein søknad frå deg. Jo fortare du sender oss ein søknad, jo større moglegheit er det for at akkurat du kjem inn i den crew-avdelinga du måtte ynskje.

Food supply er ei crew-avdeling me ikkje kan vere forutan. Her lagar ein baguettar, steikjer pizzaer, selger leskedrikk, kaffi og andre herligheitar me har å tilby i kiosken vår under IPX. Derfor er det av stor viktigheit at personane i Food supply har eit levande vesen, positivitet, og sist men viktigast: god hygiene. Fargen på T-skjorta til Food Supply er:

Som Security er du med på å ivareta tryggleiken til deltakarane og besøkjande under IPX. Det er mange personar under same tak, og som security så må du sørgja for at IPX sine retningslinjer og tryggleigstiltak blir overholdt. Utover dette så har Security også ansvaret for utlevering av billetter/band, samt at deltakarane oppførar seg etter vanleg skikk og bruk. Fargen på T-skjorta til Security er:

Som Tech:support er du ein som deltakarane kan kome til om dei har eit problem med datamaskinen eller generell support tilknytta datamaskin. Her er «serviceinnstilt» eit nøkkelord. Fargen på T-skjorta til Support er:

Her er hovudkjerna på eit LAN. Her er dei som har ansvaret for at deltakarane faktisk har internett. Dei passar på at nettet er stabilt og at deltakarane kan ha 100 % uplink gjennom heile LAN-et. Fargen på T-skjorta til Tech Net er:

Compo er dei som tar seg av alle konkuransar som føregår på pc/konsoll. Fargen på T-skjorta til Compo er:

Det er dei som står for alt av underhaldning, og informasjon frå scenen under IPX!. Fargen på T-skjorta til Entertainment er:

Rigg er dei som står for transport, generelt vedlikehold, straum og er ein backup der dei trengst. Fargen på T-skjorta til Rigg er:

Dei som står ansvarleg for at IPX blir arrangert og at hallen og alt som høyre med blir klart til IPX. Fargen på T-skjorta til Admin er: